Surinaamse Atletiek Bond
Affiliated to : IAAF, CONSUDATLE, CACAC, SOC

Coaches Seminar

Het bestuur van de Surinaamse Atletiek Bond zal in het kader van haar kadervorming en –versterking voor de coaches die nu al werkzaam zijn een seminar houden waarbij alle onderdelen aan de orde komen en gezamenlijk gebrainstormed en gewerkt zal worden aan een Coaches Associatie en een Coaching Structure voor de SAB.

De sessies zullen zowel Theoretisch als Praktisch zijn, waarbij enkele atleten aan de laatste ook mogen participeren. De sessies worden gehouden van 19 tot 28 februari van 17.00u tot 21.00u.