Surinaamse Atletiek Bond
Affiliated to : IAAF, CONSUDATLE, CACAC, SOC

De Surinaamse Atletiek Bond heeft elf gekwalificeerde trainers erbij

De Surinaamse Atletiek Bond heeft in verband met haar streven om meer gekwalificeerde trainers te hebben, een IAAF Level I Trainerscursus gehouden. Deze werd georganiseerd door het Regionaal Ontwikkelings Centrum van de IAAF in Santa Fe, Argentinië en door tussenkomst van het Surinaams Olympisch Comitè gefinancieerd door Olympic Solidarity.

Van 19 tot en met 30 april hebben vijftien kandidaten een intensief programma afgewerkt waarin bijna alle atletiekonderdelen in zowel theorie als praktijk aan de orde zijn gekomen, alsmede enkele sessies in algemene trainingsleer en periodiseren. De cursus werd verzorgd door de lecturers Oscar Gadea (Uruguay) en Raymond Gilson (Suriname). Op 30 april vond in de Olympic House de diploma uitreiking plaats waarbij de cursisten onder andere werden toegesproken door de voorzitter van de Surinaamse Atletiek Bond de heer Dennis Mac Donald en de Secretaris Generaal van het Surinaams Olympisch Comité mevrouw Astra Singh.

De cursus werd afgesloten met een schriftelijk – en een praktijkexamen waarbij elke cursist een training moest verzorgen. Zij die deze examens succesvol hebben afgerond hebben het IAAF Level I – Youth Coach diploma ontvangen. Elf van de vijftien cursisten zijn geslaagd. Dit diploma is de eerste van drie die te behalen zijn in het nieuwe IAAF Coaches Education and Certification System. Tevens bestond, door het behalen van een bepaald aantal punten boven de slagingsnorm, de mogelijkheid om zich te kwalificeren voor het volgen van de Level II cursus na minimaal een jaar. Van de elf geslaagden scoorden vijf boven de norm en zullen zich te zijner tijd specialiseren in Sprints en Horden (twee kandidaten), Springnummers (twee kandidaten) en Werpnummers (één kandidaat).

De Surinaamse Atletiek Bond verwelkomt met trots en hoge verwachtingen deze nieuwe groep Level I coaches omdat atleten het recht hebben om getraind te worden door competente trainers.

De geslaagden zijn:

Naam Voornaam Opmerking
Limon Michaȉl Kandidaat Level II
Oldenstam Marcel Kandidaat Level II
Groenhart Shantine Kandidaat Level II
Sempai Quincy 1e Level I trainer uit het distrikt Marowijne
Clark Milton Level I trainer
Mercuur Angelo Level I trainer
Hardjopawiro Marvin Level I trainer
Nicholson Faith 1e Level I trainer uit het distrikt Saramacca
Moidin Arsenio Kandidaat Level II
Balansi Wilson Level I trainer
Boldewijn Deon Kandidaat Level II