Surinaamse Atletiek Bond
Affiliated to : IAAF, CONSUDATLE, CACAC, SOC

NIEUW BESTUUR SURINAAMSE ATLETIEK BOND

Op donderdag 1 november 2018 is de bestuursverkiezing van de Surinaamse Atletiekbond gehouden. Het vorig bestuur, onder voorzitterschap van Dennis Mac Donald, werd op 6 augustus 2014 voor een periode van 4 jaren gekozen. De verkiezing zou moeten plaatsvinden in de maand augustus maar werd vanwege het druk programma van de bond, met goedkeuring van de leden, verschoven naar 1 november 2018.

Na de opening van de Algemene Leden Vergadering werd er een kiescommissie samengesteld. De kiescommissie stelde vast dat slechts 1 kandidatenlijst, met als kandidaat-voorzitter Dennis Mac Donald, bij het bestuur is ingediend. De kandidatenlijst onder voorzitterschap van Dennis Mac Donald is derhalve bij acclamatie gekozen voor een periode van 4 jaren.
De overige leden op de lijst Mac Donald zijn:
Mevr. Amat – Agoes Zavianna,
Dhr. Djokarto James
Dhr. Gilson Raymond
Dhr. Hernandez Blanco Oriol
Mevr. Maes Meryl
Dhr. Marica Perry
Dhr. Soehawan Ilford
Mevr. Telgt Joan
Dhr. Tolud Leyhor
Dhr. Veira Marlon

Na de verkiezing heeft Dennis Mac Donald de lidverenigingen bedankt voor de constructieve ondersteuning die hij de afgelopen 4 jaren gehad heeft. Ook werden de twee leden van het vorig bestuur die zich niet herkiesbaar hebben gesteld, Bianca Mohamatsaid – Zalman en Jenny Cheuk A Lam – Refos, bedankt voor de enorme bijdrage die zij de afgelopen jaren geleverd hebben.
Het nieuw bestuur, dat uit 11 leden bestaat, ving haar werkzaamheden per 2 november 2018 aan.

Het bestuur is op 12 november 2018 in vergadering bijeen geweest waarbij de volgende functies zijn toegewezen:
Mw. Meryll Maes – Ondervoorzitter
Dhr. Raymond Gilson – Secretaris-Generaal
Dhr. Ilford Soehawan – Penningmeester
De toewijzing van de diverse commissies is daarna als volgt geweest:
Wedstrijdcommissie – Dhr. Marlon Veira
Accommodatie en Materialen commissie – Dhr. Perry Marica
PR en Sponsoring Commissie – Mevr. Zavianna Amat en Mevr. Meryl Maes.
Technische Commissie – Dhr. Raymond Gilson
Commissie Distrikten – Dhr. Leyhor Tolud
De bestuursleden Dhr. Oriol Hernandez Blanco, Mevr. Joan Telgt en Dhr. James Djokarto zijn respektievelijk belast met trainerscursussen, juridische zaken en ICT.