Surinaamse Atletiek Bond
Affiliated to : IAAF, CONSUDATLE, CACAC, SOC

Startsein bouw Atletiekcentrum

De Surinaamse Atletiekbond heeft op woensdag 7 februari 2018 na een lange voorbereiding een aanvang gemaakt met de bouw van haar atletiekcentrum aan de Kamponglaan 3. Diverse besturen van de Atletiekbond zijn allen op hun manier de afgelopen jaren bezig geweest om stap voor stap te werken aan de voorbereiding van dit project.

De gedachten voor de bouw van een atletiekcentrum met een kunststof ronde baan gaan terug naar eind jaren zeventig. In de jaren tachtig werd op een andere locatie reeds het startsein gegeven voor de bouw van een atletiekbaan maar vanwege het uitblijven van de beschikbare middelen is het slechts gebleven bij de eerste steenlegging.

Sinds het aantreden van het huidig bestuur onder voorzitterschap van Dennis Mac Donald is er nationaal, regionaal en internationaal veel werk verzet voor het krijgen van technische en financiële ondersteuning voor de realisatie van dit project.

Het project zal in drie fasen worden uitgevoerd. In de eerste fase zal een 8-laans atletiekbaan worden aangelegd met alle overige infrastructurele werken waaronder een goed drainage systeem, parkeergelegenheden, tribune, opslagfaciliteiten voor atletiekmaterialen. De baan zal een zijn van topkwaliteit met minimale onderhoudskosten. De toplaag, die van kunststof zal zijn, zal door de leverancier MONDO uit Italie worden aangeleverd. Suriname zal dan beschikken over een atletiekbaan van wereldformaat die zal voldoen aan de eisen van de IAAF (International Association of Athletics Federations). Er zal ook een foto finish systeem en overige randapparatuur worden geïnstalleerd. Hiervoor is de SAB ook reeds in gesprek met buitenlandse leveranciers en sponsoren.

In fase twee en drie zal gewerkt worden aan een warming-up baan en verblijfplaatsen voor sporters tijdens regionale en internationale evenementen.

De werkzaamheden die op 7 februari startten, hebben te maken met grondverbetering op het gedeelte waar de atletiekbaan moet komen en het aanleggen van de hoofdafvoerkanalen. De grondverbetering en onderlaag van de atletiekbaan maken een aanzienlijk deel uit van de totale kosten.

De afgelopen jaren is door het Raadgevend Ingenieursbureau Sunecon kosteloos diverse ontwerpen gemaakt en adviezen verstrekt aan de Atletiekbond. Sunecon is ook belast met de detail engineering en zal de aanbesteding van de diverse ovrerige werkzaamheden onder hun verantwoordelijkheid geschieden.

Het is goed te weten dat de Surinaamse Atletiek Bond in december dit jaar zijn 70-jarig bestaan zal herdenken en dat met de start van dit project in het jubileumjaar een droom van vele Surinaamse atleten gerealiseerd zal worden.

Onder het toeziend oog van vertegenwoordigers van lidverenigingen en atleten, vertegenwoordigers van het Surinaams Olympisch Comité, oud bestuursleden van de Atletiek Bond, vertegenwoordigers van de sportpers en andere belangstellenden onthulden de voorzitters van de Surinaamse Atletiek Bond en het Surinaams Olympisch Comité, de heren Dennis Mac Donald en Ramon Tjon A Fat het naambord van het op te zetten NATIONAAL ATLETIEK CENTRUM