Surinaamse Atletiek Bond
Affiliated to : IAAF, CONSUDATLE, CACAC, SOC

Surinaamse Atletiek Bond introduceert Kids’ Athletics op de basisscholen

De Surinaamse Atletiek Bond ( SAB) is in samenwerking met het Projekt Lichamelijke Opvoeding voor de Basisscholen van het Ministerie van Onderwijs, Ontwikkeling, Wetenschappen en Cultuur, begonnen met een serie cursussen in Kids’ Athletics voor leerkrachten verbonden aan dit project. Het doel is om elk schoolkind spelenderwijs kennis te laten maken met Atletiek. De onderdelen zijn volledig aangepast aan en worden verzorgd met materiaal dat speciaal ontworpen is voor kinderen in de leeftijdsklasse 6 tot en met 12 jaar. De Internationale Associatie van Atletiek Federaties ( IAAF) ondersteunt dit project dat over 4 jaar is uitgezet. Het startsein is op dinsdag 4 oktober j.l. gegeven door de voorzitter van de SAB, de heer Dennis Mac Donald. De eerste groep cursisten bestond uit 80 leerkrachten uit diverse districten. Zij zijn getraind door een team van negen instructeurs onder leiding van de IAAF Lecturer Raymond Gilson. De groep instructeurs was in een eerder stadium daarvoor opgeleid en bestond IAAF Level I atletiektrainers en competitieleiders van de SAB. Na algemeen en specifieke theoretische sessies zijn de cursisten geoefend in de praktische uitvoering van de onderdelen. Het voorbeeld is voor kinderen heel belangrijk, dus moeten zij die vaardigheden ook enigszins beheersen. Daarnaast zijn de leerkrachten ook geleerd om uit divers materiaal, zelf lesmateriaal te vervaardigen en die kleuren te geven die kinderen aanspreken. Uit de vele atletiekonderdelen hebben de instructeurs negen uitgekozen die op het veld uitgezet zijn in de vorm van een circuit. Dit circuit zal door de leerkrachten doorlopen worden met hun pupillen tijdens de lessen op school. Op de laatste dag is er met de opgedane kennis en vaardigheden, een geslaagde Kids’ Athletics wedstrijd georganiseerd voor kinderen van de Christian Themenschool. De bedoeling is dat de leerkrachten na de oefenstof grondig met hun pupillen geoefend te hebben, regionale interscholen tournooien gehouden zullen worden. De kampioenen hieruit zullen uiteindelijk tegen elkaar uitkomen in een landelijke Kids’ Athletics wedstrijd.

Kids’ Athletics, welke enorm door de IAAF gepromote wordt, is een concept voor Atletiek dat in het bijzonder gericht is op de ontwikkelingsbehoefte van kinderen. Hierdoor onderscheiden de competities voor kinderen zich van die voor volwassenen. Immers, kinderen zijn geen mini-volwassenen. Belangrijke principes bij Kids’ Athletics zijn: – dat een groot aantal kinderen op hetzelfde tijdstip actief zijn; – gevarieerde en basis atletiekbewegingsvormen kunnen worden ervaren; – vaardigheidseisen variëren aan de hand van leeftijd en daarmee corresponderende vereiste coördinatievermogens; – dat atletiek aangeboden wordt als een mixed team activiteit (jongens en meisjes samen), dus het teamwerk gestimuleerd wordt. Dit laatste sluit volledig aan bij het Samenwerkend Leren dat binnen het Onderwijs gepropageerd wordt.

De Surinaamse Atletiek Bond zal voort gaan met het landelijk trainen van leerkrachten en een bijdrage leveren aan de motorische vorming van onze jeugd. In Atletiek komen namelijk alle basis bewegingsvormen zoals lopen, springen en werpen voor. Vaardigheden die bruikbaar zijn in de meeste takken van sport. De Atletiek Bond zal zo, behalve kinderen in staat te stellen om zich voor de bereiden op hun toekomst in Atletiek, hen ook in staat stellen om zich voor te bereiden op hun toekomst in andere sporten. En zo haar rol vervullen als Moeder der Sporten.