Surinaamse Atletiek Bond
Affiliated to : IAAF, CONSUDATLE, CACAC, SOC

Trainingskamp te St. Laurent, Frans Guyana

In het kader van de ondersteuning van het Surinaams Olympisch Comité aan de Surinaamse Atletiek Bond heeft de eerste een fonds ter beschikking gesteld die dit jaar (2014) besteed moet worden aan de
organisatie van een trainingskamp waar een beperkt aantal atleten aan kon deelnemen.
De oorspronkelijke opties was een trainingskamp in Martinique, maar door onvoorziene omstandigheden is uiteindelijk de lokatie geworden, St. Laurent, Frans Guyana.
De ploeg was als volgt samengesteld:

Danny Vanan Agile
Romario Pansa Eagles
Juan Dahl SNL
Dave Pika Marwina
Gayell Engeso Marwina
Raymond Gilson Trainer / SAB vertegenwoordiger
Oriol Hernandez Trainer
Fred Lobman Delegatieleider

De duur was van 26 tot 30 december 2014.
De atleten hebben getraind in het Rene Long Stadion en hebben gelogeerd in het Star Hotel.