Surinaamse Atletiek Bond
Affiliated to : IAAF, CONSUDATLE, CACAC, SOC

van Assen vestigt nieuw Hinkstapspringen Surinaams record

Het bestuur van de Surinaamse Atletiek Bond maakt officieel bekend dat Miguel van Assen op dinsdag 17 mei 2016, een nieuw Surinaams record op het Hinkstapspringen heeft gevestigd. Miguel sprong 16.64m met een windsterkte van +0.9m/s tijdens de 4de Islamic Solidarity Games in Baku, Azerbaijan. Hiermee verbeterde hij het record dat reeds  zijn op naam stond van 16.37m.

Met deze prestatie behaalde hij de bronzen medaille. Miguel, zijn coach, de atletiek vereniging Marwina en de Surinaamse Atletiek gemeenschap worden van harte gefeliciteerd.

Aan Miguel wordt veel succes toegewenst.

B.Mohamatsaid-Zalman SG/SAB