Surinaamse Atletiek Bond
Affiliated to : IAAF, CONSUDATLE, CACAC, SOC

Wahi vestigt nieuw 100m Surinaams record

Het bestuur van de Surinaamse Atletiek Bond maakt officieel bekend dat Sunayna Wahi op zondag 8 mei 2016, een nieuw Surinaams record op de 100 m sprint heeft gevestigd bij de Vrouwen. Wahi liep 11.42” met een windsterkte van 0.0m/s tijdens de outdoor kampioenschappen van de Rocky Mountain Athletic Conference in Gunnison, Colorado/ USA. Hiermee verbrak zij het record dat op naam stond van Kirsten Nieuwendam met 11.68”

Met deze prestatie bezette zij ook de eerste plaats. Sunayna, haar coach, de atletiek vereniging Atletico en de Surinaamse Atletiek gemeenschap worden van harte gefeliciteerd.

Aan Sunayna wordt veel succes toegewenst.
B.Mohamatsaid-Zalman SG/SAB