Surinaamse Atletiek Bond
Affiliated to : IAAF, CONSUDATLE, CACAC, SOC

Woord van de Voorzitter

Vandaag is het precies zeventig jaar geleden dat de Surinaamse Atletiek Bond is opgericht.
Morgen sluiten we het jaar af; en het is goed om kort terug te blikken op de jaren die achter ons
liggen.
  Lees meer…